Ofek 456.jpg

הרשמה לשנת הלימודים הבאה

 

ההרשמה לכיתה א' לשנת הלימודים הקרובה התשפ"ב (21/22) נסגרה.

בשנת הלימודים הבאה, יפעלו במרכז שלושה גנים לגילאים שנתיים וחצי עד שש וחצי, וכיתות א'-ח'

טפסי הרשמה לגנים

טופס הרשמה לכיתה א

נסגרה ההרשמה

טופס הרשמה לכיתות ב-ח

הרישום לכיתות א' עד ה' הסתיים