Ofek%20348_edited.jpg

אמנה קהילתית-חינוכית

אנו שואפים לטפח קהילה אשר נושאת יחד הבנות הדדיות ונורמות חברתיות בהתאם לעקרונות חינוך ולדורף. קהילה אשר מהווה מעטפת סביב הילדים בשיתוף כל המבוגרים הקשורים בחינוכם. מעטפת אשר כמו קרקע דשנה וטובה מספקת תמיכה וליווי, משרה ביטחון ומאפשרת את התנאים המיטביים לגדילתם והתפתחותם של הילדים.

הקשר ההדוק עם ההורים לאורך כל השנה, השותפות, הליווי והתמיכה שלהם ברגעים משמעותיים בחיי ילדיהם בבית הספר, וכמו כן ההבנות המשותפות של עקרונות חינוך ולדורף - מהווים מרכיב בסיסי ביצירת מציאות חינוכית שלמה ובריאה עבור ילדינו.

המודעות של כלל ההורים וההבנה של חשיבותה של הקהילה והקבוצה החברתית עבור הילד, מאפשרת לילד להרגיש שייך לקבוצה אשר מספקת לו מעטפת של ביטחון ויציבות, ותומכת בכולנו כקהילה בלימוד מתמשך וקיום עקרונות חינוך ולדורף.

מתוך הכרה בחשיבות תמיכתה של הקהילה במעשה החינוכי בגנים ובית הספר, הורי "מרכז אופק" מתחייבים לתמוך ביצירתה והתהוותה של קהילת אופק, ולקחת חלק משמעותי ופעיל בעשייה בגנים, בבית הספר ובפעילויות הקהילתיות של הגנים והכיתות.

אנו, קהילת הורים, יחד עם הצוות החינוכי, נקשיב ונלמד מהניסיון שהצטבר בשנים עברו בעמותה, נכבד את המסורת שנבנתה וממשיכה להיבנות, וכל זאת תוך כדי תשומת לב להרכב הייחודי בכל גן וכיתה, לצרכים הייחודיים ולרוח הזמן המשתנה וזאת מבלי לפגוע בקווים העיקריים שהוזכרו.

אנו רואים חשיבות בטיפוח ושמירת תקופת הילדות של ילדינו. נעשה ככל שביכולתנו להבין וללמוד את העקרונות של חינוך ולדורף בכדי שההתנהלות בבית ובשעות שמחוץ לגן ולבית הספר תתמוך בילדים, בעבודתם החינוכית של הצוותים, לא תעמוד בסתירה לתפיסה החינוכי ולעבודה הנעשית במרכז, וכמו כן תכבד את המאמץ של הורי המרכז ביצירת המרקם הקהילתי-חברתי של כל גן, כיתה, בית- ספר והמרכז ככלל.

עם הצטרפותנו למרכז אופק אנו מתחייבים:

  • ללמוד ולהכיר את חינוך ולדורף.

  • לשותפות פעילה כמיטב יכלתינו. אנו מתחייבים לפחות למחויבות אחת במהלך השנה דרך טבלת המשימות הקהילתיות של הצוותים של כל גן וכיתה.

  • להגעה קבועה של לפחות הורה אחד לאספות והרצאות בגנים ובכיתות.

  • לקשר והלימה בין אבני היסוד של התפיסה החינוכית של מרכז אופק לבין ההתנהלות בבית מבחינת תכנים. הכוונה לתזונה, לאופן בו הצוות החינוכי ממליץ לחגוג את ימי הולדת, לאופן השימוש בפלאפונים ומסכים, ולאופי הביקורים אצל חברים.

  • לגיבוי הצוות החינוכי על ידינו ההורים, ולקיחת אחריות משותפת על החלטות שמתקבלות בפורום הכיתה או הגן. אנו מתחייבים לכבד ולהיות שותפים באחריות על שמירת רוח המקום. אנו מתחייבים להיות פתוחים לדבר על הנושאים האלו.

 

קהילת אופק שמה לעצמה למטרה להיות כוח חברתי יוזם מתוך לקיחת אחריות על הסביבה בה היא פועלת, ולנהוג בתוך הקהילה באחריות, בכבוד כלפי האחר וקבלה של השונה, ובשמירה על ערבות הדדית.

 

לפיכך קהילת אופק פועלת בכמה מישורים:

  • הקמה של קרן ערבות הדדית אשר מטרתה תמיכה במשפחות אשר נקלעו למצוקה כלכלית. חברי הקהילה מוזמנים לתמוך ולתרום לקרן כל אחד לפי רצונו ויכולתו.

  • אימוץ משפחות חדשות על ידי משפחות ותיקות, המעניקות ליווי ותמיכה בתהליך ההתאקלמות בגן, בבית הספר ובקהילה.

  • טיפוח יחסי שכנות טובים עם תושבי אלישיב, הקפדה על חניה כחוק ובאופן שאינו מפריע לתושבים או מסכן את בטיחות הילדים.