Ofek 483.jpg

מבט אל העתיד

 

"אני חושב שמעולם לא היה לי איזשהו קושי. הלכתי למקומות מאד הישגיים, הלכתי ללמוד מוזיקה עם הרבה מוזיקאים מאד תחרותיים, ואח"כ, אם זה בקורס קצינים, או בכל מיני דברים כאלה שאתה צריך להוכיח כל הזמן את עצמך ולהראות שאתה טוב, עם כל המבחנים והתחרויות האלו, שאתה צריך היום בחיים, הייתה לי תמיד אמונה מאד גדולה בעצמי, מין תחושה שהדרך שלי מאד ברורה ושגם אם אני נכשל במשהו, זה לא יעצור אותי מלהגיע למה שאני באמת רוצה."

(אוהד, מחזור ג' הרדוף, מתוך "אני מביט אל העולם", גלעד גולדשמיט 2013)


בוגרי חינוך ולדורף ברחבי הארץ עומדים בבחינות הבגרות בהצלחה, משתלבים בתפקידים איכותיים בצבא, מתקבלים למקצועות מבוקשים במוסדות להשכלה גבוהה, מגשימים את עצמם במגוון רחב של תחומים ומשתלבים בשוק העבודה בארץ ובעולם. הבוגרים שומרים על הסקרנות הטבעית לחיים, לבני האדם ולתופעות הטבע ופעילים בכל תחומי החיים.

בעבודת הדוקטורט של ד"ר גלעד גולדשמיט (2013) רואיינו עשרות בוגרי בית ספר תיכון ולדורף הרדוף ונתנו את הסיבות להצלחתם ולהתמודדותם עם האתגרים שהתרבות הישראלית שמה בפניהם:

שנת שירות
 "המעבר לעבודה במסגרת שנת השירות היה כרוך בקשיים רבים... יחד עם זאת, כל הבוגרים סיימו את שנת השירות והעידו על עצמם שעשו זאת בהצלחה. הגורמים להתמודדות מוצלחת שעלו בקרב הבוגרים: יכולת של קשר ורגישות חברתית; חריצות, השקעה וכוחות רצון חזקים; יכולת של התבוננות פנימית ועבודה פנימית"

השירות הצבאי
"רובם המכריע של בוגרי חינוך ולדורף התמודדו בהצלחה, ועם תחושת מסוגלות, עם האתגרים שעמדו בפניהם בשירות הצבאי. הם ציינו כמה וכמה גורמים שסייעו להם בהתמודדות זו... יכולת הסתגלות, חריצות ויכולת לעבוד קשה; יכולת ליצור קשרים אנושיים במגוון רחב של מצבים ובקרב אוכלוסיות מגוונות; בגרות ובשלות"

לימודים גבוהים
"בוגרי חינוך ולדורף התמודדו בצורה טובה במסגרות שונות של לימודים גבוהים... הסיבות שנתנו הבוגרים להצלחה בהתמודדות היו: "עניין, סקרנות ואהבה ללימוד עצמו; יכולת לראות את האתגרים בפרספקטיבה רחבה; יכולות לימודיות טובות; עמידה איתנה מול סיטואציות של מבחנים; יכולת לראות תהליכים מקיפים ורחבים"

Watercolor Brush 1